Prelegenci

Prelegenci

W kolejności alfabetycznej:

 

Ada Augustyniak  – mgr, absolwentka filozofii, ilustratorka, twórczyni książek obrazkowych, lektorka języka chińskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, od kilku lat prowadzi autorskie warsztaty Rysowania Filozofii dla dzieci i dorosłych. Tworzenie książek obrazkowych jest dla niej sposobem połączenia dwóch pasji – rysowania i filozofii. Jąkała się od trzeciego roku życia przez kilkanaście lat. Od stycznia 2017 pracuje nad książką obrazkową o jąkaniu i o odzyskiwaniu mowy.

 

Monika Cichowska – mgr,  absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, osoba jąkająca się, członek Krakowskiego Klubu J oraz Grupy J w Podejściu Charlesa Van Ripera. Członek zarządu Klubu J w Krakowie od 2017r., współzałożycielka Grupy z Zacięciem zrzeszającej młode osoby jąkające się oraz YouTubowego kanału promującego wiedzę o jąkaniu. Jej zainteresowania i pasje obejmują m.in. taniec irlandzki, naukę języków obcych (francuskiego i szwedzkiego), oraz astronomię.

 

Zdzisław Gładosz – Jąkanie i sposoby radzenia sobie z niepłynnością mowy nurtowały go już w dzieciństwie. Z czasem przerodziły się w pasję, która zaowocowała wieloma cennymi inicjatywami wspierającymi osoby i środowisko żyjące z jąkaniem. W 1992 roku stał się współzałożycielem Grupy Samopomocy dla Osób Jąkających się przy Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie. Animator grup samopomocy dla osób jąkających się, grup samopomocy dla rodziców dzieci z jąkaniem. W latach 1998 – 2002 członek Polskiego Związku Jąkających się. W 2003 współzałożyciel i Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się OSTOJA. Od 2005 roku współorganizator ogólnopolskich turnusów terapeutycznych dla osób jąkających się i ich rodzin oferujących terapię z uwzględnieniem elementów samopomocy. Od 2003 roku współorganizator Ogólnopolskich Zjazdów Osób Jąkających się. Autor artykułów, wystąpień na konferencjach, materiałów w publikacjach, uczestnik audycji radiowych i telewizyjnych, materiałów prasowych traktujących o sytuacji i problemach osób z niepłynnością mowy. Twórca strony i profilu społecznościowego na Facebook „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób jąkających się”, (Zarząd Ostoi). Współuczestniczy w redagowaniu strony jakanielublin.pl/ .

 

Maria Faściszewska – dr, neurologopeda, filolog polski i rosyjski, adiunkt w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pracuje również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej numer 7, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami płynności mówienia. Jej zainteresowania naukowe dotyczą szczególnie problematyki niepłynności mowy, opóźnionego rozwoju mowy, SLI i zagadnień z zakresu surdologopedii. Jest autorką książek z zakresu terapii logopedycznej: Cienie logopedyczne; Różnicowanie fonemowe głosek sz, s, ś; Wesołe minki tygryska itd.

 

Roman Furga inż., pracuje jako informatyk w urzędzie pracy. 53 lata, żonaty, troje dzieci. Zainteresowania to głównie psychologia, sport (piłka nożna) i motoryzacja. W zasadzie to w życiu wszystko jest ciekawe. Jąkał się od 5 roku życia. Nigdy nie uczestniczył w żadnych zajęciach samopomocy jąkających się, czy w konferencjach na ten temat. Samodzielnie poradził sobie z jąkaniem. Chce podzielić się swoją metodą z innymi, aby każdy jąkający się pozbył się tego problemu. Nie ma jakich wyjątkowych pasji czy osiągnięć. Po prostu żyje jak każdy.

 

Lucyna Jankowska-Szafarska – mgr, specjalista psycholog kliniczny. Problem jąkania poznała zarówno od strony pacjenta, jak i terapeuty. Prowadzi terapię i jest entuzjastką podejścia modyfikacji, łączy je z psychoterapią i sztuką życia. Współtworzyła ruch samopomocy jąkających się w Polsce i aktywnie w nim uczestniczy.

 

Antoni Kakareko – ur. w Wilnie w roku 1951, od r. 1958 zam. w Gdańsku. Studia historyczne (UG), filozoficzno-teologiczne (KUL) i bibliotekoznawcze (UG). Kustosz zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Gdańsku. Współzałożyciel struktur polskiego ruchu samopomocy osób jąkających się: pierwszy prezes Klubu J w Gdańsku, wiceprezes i członek organów ogólnopolskich stowarzyszeń osób jąkających się w poszczególnych kadencjach. Inicjator „Nocnych Jotów Rozmów” podczas corocznych zjazdów ogólnopolskich Klubów „J”.

 

Piotr Kulisiewicz – absolwent Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Specjalista ds. kontroli rozliczeń w IMPEL S.A.. Osoba jąkająca się. Uczestnik Zmodyfikowanej Psychofizjologicznej Terapii Jąkania dr Mieczysława Chęćka w 2008 r. (turnus w Wiśle). Uczestnik zjazdów, turnusów i konferencji naukowych poświęconych problematyce jąkania. Od 2013 r. związany z Klubem J w Krakowie.

 

Anna Marzec  – mgr inż., absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Informatyka Stosowana. Na co dzień pracuje w branży finansowej. Należy do środowiska Klubu J w Krakowie oraz innych grup samopomocowych. W swoim życiu spotkała się i uczestniczyła w kilku formach leczenia jąkania m.in. w podejściu L. Arutiunian. Interesuje się psychologią, duchowością oraz rozwojem osobistym. Uważa, że koniecznym elementem terapii jest poznawanie nowych osób, częste rozmowy i prowadzenie aktywnego życia towarzyskiego.

 

Paulina Michalska -mgr, osoba jąkająca się. Członek zarządu Klubu J w Krakowie. Uczestniczyła w Europejskim Zjeździe Młodzieży Jąkającej się w 2014 r., organizowanym przez European League of Stuttering Associations (ELSA) w Holandii. Uczestniczka turnusów i zjazdów dla osób jąkających się, jak również konferencji naukowych poświęconych tematyce jąkania. Grupy samopomocowe są dla niej źródłem inspiracji i rozwoju osobistego, dlatego aktywnie współtworzy i realizuje nowe pomysły uczestników Klubu J w Krakowie. Jej myślą przewodnią jest pozytywne nastawienie do świata, siebie, innych i jąkania. Nie czuje się specjalistą w zakresie poznawania nowych ludzi i nie ma przepisu na szczęście. Doświadczenie związane z samotnością, kompromitacją i wieloma porażkami, traktuje jako naukę. Jest przekonana, że każdy może być szczęśliwy.

 

Izabela Michta – z wykształcenia socjolog. Od wielu lat aktywna działaczka w grupach samopomocowych dla osób jąkających się na Śląsku jak również uczestnik konferencji oraz współtwórca projektów popularyzujących tematykę zaburzeń niepłynności mówienia. Zwolenniczka autoterapii Malcolma Frasera, twierdzącego, że najlepszym terapeutą dla osoby jąkającej się jest on sam. Przemierzając ścieżki rozwoju osobistego wychodzi z założenia, że pokonując własne bariery, uzyskuje się wgląd w siebie, co pozwala lepiej rozpoznać własne zalety i tym samym efektywniej działać.

 

Bogusław Pietrus – organizator turnusów terapeutycznych dla osób z problemem jąkania (od 1993 r.); wieloletni prezes Polskiego Związku Jąkających (PZJ); współzałożyciel PZJ, ELSA i ISA; wieloletni członek Zespołu Doradczego przy Wiceministrze Pracy i Polityki Społecznej.

 

 Katarzyna Ploch  – mgr, pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany. Specjalizuje się w terapii osób jąkających się. Od 1989 roku związana z Polskim Związkiem Jąkających się, następnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Jąkających się „Ostoja”. Od 1998 roku zajmuje się organizowaniem spotkań w Katowickim Klubie „J”. Prowadzi również zajęcia dotyczące problematyki jąkania (balbutologopedia) na podyplomowych studiach logopedycznych oraz szeroko zakrojoną działalność społeczną na rzecz osób jąkających się.
Od 21 lat pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach. Zajmuje się wspomaganiem rozwoju mowy oraz terapią zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży z normą intelektualną jak również z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (całościowe zaburzenia rozwoju: autyzm, zespół Aspergera; Zespół Downa, afazja, niedosłuchy). Pracownik Centrum Logopedycznego w Katowicach.

 

Benny Ravid – jeden z założycieli ISA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Osób Jąkających się (International Stuttering Association). W latach 2007–2010 pełnił funkcję przewodniczącego tego stowarzyszenia. Był on również inicjatorem powołania AMBI – Izraelskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się (Israel Stuttering Association). W latach 1999–2015 pełnił funkcję przewodniczącego AMBI, a obecnie jest jego honorowym przewodniczącym. W ramach stowarzyszenia wdraża i koordynuje różne projekty, takie jak grupa wsparcia dla osób jąkających się, grupa terapeutyczna, teatralna i inne. Sam mówi o sobie, że „jąkanie jest jego drugą karierą”.

 

Anna Skoczek – dr, jest adiunktem w Katedrze Psychopedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie oraz logopedą w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym. Bada specyficzne zaburzenia rozwoju językowego (SLI) u dzieci w wieku przedszkolnym a także przypadki mutyzmu wybiórczego; temu ostatniemu zagadnieniu poświęcona jest publikacja Autorki, zatytułowana Mutyzm – zagadnienia teorii i praktyki. Od wielu lat zgłębia problematykę jąkania u dzieci – rozwojowej niepłynności mowy oraz jąkania wczesnodziecięcego.

 

 Anna Słapek – z wykształcenia mgr socjolog, politolog i grafik komputerowy, z zamiłowania fotograf i muzyk. Osoba jąkająca się, należy do Klubu J w Krakowie. Absolwentka Franciszkańskiej Szkoły Muzyki i Liturgii w Krakowie, uczestniczyła w wielu kursach i warsztatach dotyczących muzyki liturgicznej, gospelowej i rozrywkowej oraz zajęciach z emisji głosu i świadomego śpiewania. Przez wiele lat prowadziła scholę dziecięcą i młodzieżową, z którymi kilkukrotnie zajmowała podium na przeglądach; śpiewała w chórach i zespole Gospel Voice. Gra na gitarze i klawiszach. Obecnie pracuje jako grafik i animator.

 

 Róża Sobocińska – mgr, logopeda – neurologopeda z Torunia, specjalista w zakresie terapii osób jąkających się; emisji i  higieny głosu; wczesnej interwencji logopedycznej oraz pedagog i terapeuta trudności w czytaniu i pisaniu. Posiada II stopień specjalizacji logopedycznej oraz II stopień Alternatywnych sposobów porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych; Wykładowca na podyplomowych studiach UMK w Toruniu oraz opiekun i wykładowca Logopedii WSB – w Toruniu. Autorka wielu publikacji z tematyki m.in. o komunikacji osób z jąkaniem, czy z obszaru profilaktyki jąkania. Od 1988 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą jąkającą się i  dyslektyczną. W  terapii jąkania stosuje metodę kompleksową z podejściem holistycznym. Jej zawodową mistrzynią była logopeda – Halina Stawikowska. Terapię organizuje w formie zarówno grupowej jak i indywidualnej. Od 1993 r. społecznie pomaga osobom jąkającym w ramach Klubu J w Toruniu i od 20 lat prowadzi terapię na turnusach rehabilitacyjnych osób z jąkaniem. Jej zainteresowania to teatr, rysunek w terapii oraz psychologia i wędrówki górskie.

 

Beata Suligowska –mgr, logopeda, terapeuta. Pracownik Specjalistycznej Poradni Psychologicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie. Od 1997 roku – jako wolontariusz – związana z PZJ; obecnie z Fundacją FROGOS. Uczestniczyła w wielu turnusach terapeutycznych i Ogólnopolskich Zjazdach Osób Jąkających się. Prowadzi terapię indywidualną i grupową osób jąkających się w każdym wieku. Opiekun merytoryczny Krakowskiego Klubu „J”.

Filip Werstler – trener wystąpień publicznych, komunikacji interpersonalnej oraz organizator wydarzeń edukacyjnych. Swoje doświadczenie zdobywał na dwóch kontynentach, studiując i prowadząc szkolenia m.in. na Universidad de Navarra (najlepszym uniwersytecie w Hiszpanii i 36 na świecie). Zna biegle trzy języki obce i nie przestaje poznawać nowych. Prywatnie jest wziętym podróżnikiem, który spędził w trasie ok. 600 dni – przemierzając 15 różnych krajów na 3 kontynentach. Na co dzień prowadzi szkolenia indywidualnie, współpracuje z firmami szkoleniowymi oraz szkoli prywatnych przedsiębiorców i pracowników korporacji. Szkolił właścicieli oraz kadry takich firm jak ClickCommunity, Uniwersytet Jagielloński czy Bank BZWBK.

Katarzyna Węsierska – dr hab., logopeda, adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego; założyła i prowadzi Centrum Logopedyczne w Katowicach. Specjalizuje się w zaburzeniach płynności mowy, a zwłaszcza we wczesnej interwencji w jąkaniu. jako pierwszy polski logopeda uzyskała prestiżowy tytuł European Fluency Specialist (Europejski Specjalista Zaburzeń Płynności Mowy).