Piątek-Konferencja

PIĄTEK (20 październik 2017)

8:00 – 8:45  Śniadanie

Ogólnopolska Konferencja

Życie z zacięciem. Jąkanie jako zaburzenie wielowymiarowe

w 30-lecie powstania organizacji samopomocy osób jąkających się w Polsce

 

Miejsce: Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego, al. 29 Listopada 46, Kraków

 

Organizatorzy

Wydawnictwo Edukacyjne

Niepubliczny Instytut Kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa Edukacyjnego

 

Partnerzy

Centrum Logopedyczne

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA

Krakowski Klub „J” przy Fundacji FROGOS

Grupa „J” w podejściu Charlesa van Ripera

 

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Bolesław Faron (Niepubliczny Instytut Kształcenia Nauczycieli WE)

prof. dr hab. Tomasz Woźniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr hab. prof. UP Mirosław Michalik (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

dr hab. Katarzyna Węsierska (Uniwersytet Śląski)

 

Komitet Organizacyjny:

dr Adam Ruta (Wydawnictwo Edukacyjne)

Agata Żuk (Niepubliczny Instytut Kształcenia Nauczycieli WE)

Agnieszka Lasota-Wojnicka (Wydawnictwo Edukacyjne)

Lucyna Jankowska-Szafarska (Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego)

Beata Suligowska (Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym)

 

Info:
kontakt@we.pl

tel. 537 787 249
www.WE.pl

 

Konferencję poprzedzi wydanie książki Życie z zacięciem. Integralny przewodnik po jąkaniu, która ukaże się w październiku 2017 roku nakładem Wydawnictwa Edukacyjnego i będzie się wpisywać w obchody Światowego Dnia Świadomości Jąkania.

 

Program

 

8.30–9.30  Rejestracja Uczestników

9.30–10.00  Uroczyste otwarcie Konferencji

 

Sesja I  –  10.00–11.15

Czy jąkaniu można zapobiec? Wczesna interwencja w zaburzeniach płynności mowy u dzieci – dr hab. Katarzyna Węsierska (Uniwersytet Śląski)

Lubię mówić – kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i językowych dzieci z niepłynnością mowy – dr Maria Faściszewska (Uniwersytet Gdański)

Czy mutyzm to rzeczywiście logoneuroza? – dr Anna Skoczek (Akademia Ignatianum, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

11.15–11.30 – przerwa kawowa

 

Sesja II  –  11.30–13.00

Ważne pytania dzieci z jąkaniem i ich rodziców (dyskusja) – mgr Róża Sobocińska (Toruń)

Psychologiczna baza podejścia modyfikacji jąkania – mgr Lucyna Jankowska-Szafarska (Kraków)

Dziecko jąkające się w przedszkolu i szkole. Problem czy szansa? – mgr Anna Szerszeńska (Warszawa)

13.00–13.45 – obiad

 

Sesja III  –  13.45–15.45

The Mission of Stuttering (Misja jąkania) – Benny Ravid (Izrael, honorowy przewodniczący AMBI – Izraelskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się, jeden z założycieli International Stuttering Association)

Twoim problemem nie jest jąkanie, lecz to, jak na nie patrzysz (Pat Grove) – 30-letnie doświadczenia Klubów „J” w Polsce – Bogusław Pietrus (Kraków)

Włącz oswajanie na jąkanie – Paulina Michalska, Monika Cichowska (Kraków)

Przez życie z „J” – Antoni Kakareko (Gdańsk)

Rola grup samopomocowych i obszary wsparcia w procesie usprawniania komunikacji osób z niepłynnością mowy – Zdzisław Gładosz (Lublin)

15.45 – zakończenie konferencji

Wernisaż książki 15.45–17.00 (hol przed aulą w Centrum Kongresowym UR)

 

18:00 – 18:45  –  kolacja

Od ok. godz. 19.00 wyjazd autobusami MPK do Centrum

Przedstawimy propozycje aktywnego spędzenia czasu:

  • 19:30  Spotkanie Autorów, Restauracja Dobra Kasza Nasza, Rynek Główny 28 (okok Piwnicy Pod Baranami)
  • Wieczorne zwiedzanie Krakowa
  • Kino – dodatkowo płatne
  • Statek – dodatkowo płatny 20 zł
  • Karaoke / dyskoteka.
  • Czas wolny

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo uzupełnienia i korekty programu.