Niedziela

NIEDZIELA  (22 październik 2017)

9:00 – 9:45  Śniadanie

10:00 Mikrofon dla wszystkich

11:00 Prezentacja Klubów J i skacze przez nich przygotowane

12:00 Uściski, pożegnania

13:00 – 14:00 Obiad

15:00 Wyjazd

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo uzupełnienia i korekty programu.